Warunki korzystania

Chcemy, abyś korzystał z naszej platformy w sposób świadomy i odpowiedzialny. Prosimy zapoznaj się z naszymi warunkami korzystania, które wyjaśniają zasady korzystania z naszej usługi. Korzystając z naszej platformy, akceptujesz te warunki. Jeśli się nie zgadzasz, prosimy o zaniechanie korzystania z naszej platformy.

1. Korzystanie z platformy

Korzystając z platformy, użytkownik akceptuje warunki przedstawione w poniższych punktach.

2. Zakazy

2.1. Wiele kont

Zalecamy, aby unikać tworzenia wielu kont, lecz nie jest to zabronione, aczkolwiek funkcja „kranik” jest udostępniana jedynie w określonych przedziałach czasowych na jednym adresie IP. Ma to na celu ochronę platformy przed ewentualnym nadużyciem.

2.2. Bezpieczeństwo i luki w zabezpieczeniach

Zabronione jest korzystanie z luk w zabezpieczeniach, błędów, glitchy itp. Wszelkie znalezione podatności powinny być niezwłocznie zgłoszone za pomocą emaila znajdującego się w punkcie 7.

2.3. Automatyzacja

Zabronione jest stosowanie skryptów i innych narzędzi do automatyzacji zadań na platformie.

2.4. Zmiana IP

Zabronione jest wykorzystywanie proxy, VPN, TOR i podobnych narzędzi w celu omijania blokad na platformie poprzez zmianę IP.

2.5. Hacking i oszustwa

Wszelkie próby hakowania, próby oszustw podczas wykonywania ofert na platformie oraz naruszanie zabezpieczeń są surowo zabronione.

2.6. Inne naruszenia prawa

Zakazane są wszelkie czynności uznane za nielegalne zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Prawa autorskie i własność intelektualna

3.1. Treści zewnętrzne

Loga innych firm, produktów lub kryptowalut zawarte na platformie są wyłącznie w celach informacyjnych i należą do prawowitych właścicieli.

3.2. Tłumaczenia

Tłumaczenia dostępne na platformie są tworzone przez użytkowników na licencji CC0, co oznacza zrzeczenie się praw autorskich na rzecz społeczeństwa.

3.3. Pozostałe treści

Wszystkie pozostałe treści dostępne na platformie podlegają prawom autorskim platformy.

4. Dostępność i wypłaty

4.1. Dostępność usługi

Platforma nie gwarantuje ciągłej dostępności do swoich usług.

4.2. Wypłaty kryptowalut

Wypłaty kryptowalut są zwykle natychmiastowe. Jednakże, nie możemy zagwarantować dostępności wypłat na przykład w przypadku, gdy platforma nie dysponuje wystarczającymi środkami na realizację wypłaty w danym momencie.

5. Odpowiedzialność i zastrzeżenia

5.1. Zewnętrzne linki

Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na zewnętrznych stronach dostępnych poprzez linki na platformie.

5.2. Reklamy

Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam dostarczanych przez zewnętrznych reklamodawców.

5.3. Obowiązek podatkowy użytkownika

Użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego rozliczenia swoich podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi swojego kraju w przypadku uzyskania dochodów na platformie w formie kryptowalut. Platforma nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe użytkownika ani nie jest zobowiązana do świadczenia pomocy w tej kwestii.

5.4. Brak gwarancji

Platforma nie gwarantuje poprawności, dokładności, kompletności ani aktualności materiałów dostępnych na platformie.

5.5. Zamknięcie platformy

Platforma zastrzega sobie prawo do zamknięcia usługi z przyczyn dowolnych, bez konieczności uzasadnienia, i nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych ani środków użytkowników.

5.6. Zgłaszanie naruszeń organom ścigania

Platforma ma prawo zgłosić użytkownika odpowiednim organom ścigania w przypadku próby naruszenia bezpieczeństwa platformy, hakowania, próby oszustwa lub innych działań uznanych za nielegalne zgodnie z obowiązującym prawem. Działania te będą ścigane zgodnie z prawem polskim.

5.7. Zmiany w warunkach korzystania

Platforma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w warunkach korzystania bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.

6. Rozstrzyganie sporów i jurysdykcja

6.1. Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory i niejasności wynikające z niniejszych warunków korzystania lub wynikające z korzystania z platformy będą rozstrzygane na drodze sądowej zgodnie z obowiązującym prawem.

6.2. Jurysdykcja sądu

Wyłączną jurysdykcją w przypadku wszelkich sporów związanymi z korzystaniem z platformy jest właściwy sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie roszczenia lub spory, które przekraczają jurysdykcję terytorialną Polski, nie będą rozpatrywane na podstawie niniejszych warunków korzystania.

6.3. Ograniczenia

Niniejsze warunki korzystania podlegają polskiemu prawu. Ograniczenia i zasady określone w niniejszych warunkach korzystania są wiążące zgodnie z polskim prawem. Inne przepisy prawne, które mogą działać w innych jurysdykcjach, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do platformy.

7. Kontakt

W przypadku konieczności kontaktu, prosimy o wysłanie wiadomości na adres email: support@get-xno.com.

8. Zakończenie

Użytkownik, który nie akceptuje wszystkich warunków i postanowień zawartych w powyższych warunkach korzystania, nie ma prawa korzystać z platformy lub uzyskiwać do niej dostępu.

Warunki korzystania obowiązują od 4 listopada 2023.