Chính sách

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Đây là chính sách bảo mật của chúng tôi, trong đó giải thích những thông tin chúng tôi thu tập, lý do chúng tôi thu thập, và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập thông tin theo chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Những thông tin chúng tôi thu thập

Nhật ký

Khi sử dụng bạn trang web của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, tên miền và ngày giờ sử dụng trang web.

IP

Chúng tôi chỉ thu thập địa chỉ IP khi người dùng sử dụng tính năng „Kết nối ví” trên trang web của chúng tôi. Địa chỉ IP được lưu trữ chỉ nhằm mục đích bảo vệ trang web của chúng tôi khỏi bị lạm dụng. Địa chỉ ví không liên kết với bất kỳ cá nhân cụ thể nào.

Địa chỉ ví tiền điện tử

Việc đồng ý cung cấp địa chỉ ví tiền điện tử là tự nguyện và người dùng có thể tự cung cấp địa chỉ đó để sử dụng một số tính năng nhất định của nền tảng „Get XNO”. Địa chỉ này đóng vai trò là mã định danh người dùng và chỉ được lưu trữ để sử dụng nền tảng. Nó không gắn liền với bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Theo luật, địa chỉ ví không cấu thành dữ liệu cá nhân.

Mục đích của việc thu thập dữ liệu

Nền tảng „Get XNO” chỉ thu thập dữ liệu để bảo vệ trang web khỏi việc lạm dụng và đảm bảo trang web hoạt động bình thường. Dữ liệu sẽ không được chia sẻ với các công ty bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng, cũng như không được sử dụng cho mục đích tiếp thị.

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng mã hóa SSL/TLS. Do đó, tất cả thông tin được truyền giữa trình duyệt của bạn và máy chủ của chúng tôi đều được mã hóa, giảm thiểu rủi ro truy cập trái phép. Chúng tôi ưu tiên bảo mật dữ liệu thông qua giám sát, kiểm tra và tuân thủ các chính sách bảo mật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại support@get-xno.com.

Cookie

Nền tảng „Get XNO” sử dụng cookie để đảm bảo trang web của chúng tôi hoạt động bình thường, phân phối quảng cáo và cung cấp dịch vụ phân tích. Chúng có thể bao gồm cookie của bên thứ ba thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Cookie chỉ được thu thập với sự đồng ý của người dùng.

Các công ty bên thứ ba

Sử dụng dịch vụ của bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba để đảm bảo trang web của chúng tôi hoạt động bình thường, bảo vệ trang web, cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị cũng như cho việc phân tích. Các dịch vụ này có thể truy cập dữ liệu của chúng tôi chỉ để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thay mặt chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho các dịch vụ này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi cũng không cho phép họ tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào khác.

Chia sẻ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi không chia sẻ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức khác, trừ khi được pháp luật hoặc quy trình pháp lý yêu cầu. Xin lưu ý rằng chúng tôi sử dụng dịch vụ „Compute” do Tập đoàn Oracle cung cấp cho cơ sở hạ tầng máy chủ của mình. Do đó, Tập đoàn Oracle có thể có quyền truy cập vào một số dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ.Tuy nhiên, Tập đoàn Oracle không được chúng tôi cho phép xử lý, tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn dưới bất kỳ hình thức nào, họ cũng không được phép chia sẻ dữ liệu đó với bất kỳ tổ chức nào khác.

Bảo vệ trẻ em

Nền tảng của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và tin rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của chúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt để chúng tôi có thể xóa thông tin đó khỏi hệ thống. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tại support@get-xno.com.

Giới hạn của chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho nền tảng „Get XNO” của chúng tôi và không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ khác có thể được liên kết hoặc tham chiếu trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho người dùng. Trong trường hợp có những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ xuất bản một phiên bản mới của chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi. Khi sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn chấp nhận chính sách bảo mật này.

Quyền và nghĩa vụ

Bạn có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của mình mà chúng tôi lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu xóa hoặc chỉnh sửa dữ liệu của mình bất cứ lúc nào cũng như phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Để làm như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại support@get-xno.com.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6, 2023.