Điều khoản dịch vụ

Chúng tôi muốn bạn sử dụng nền tảng của chúng tôi một cách tỉnh thức và có trách nhiệm. Vui lòng làm quen với các điều khoản dịch vụ của chúng tôi, mà giải thích các quy tắc để sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn chấp nhận những điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý, vui lòng không sử dụng nền tảng của chúng tôi.

1. Sử dụng nền tảng

Bằng cách sử dụng nền tảng, người dùng đồng ý với các điều khoản được nêu ra trong các điểm sau đây.

2. Các hạn chế

2.1. Nhiều tài khoản

Chúng tôi khuyên bạn nên tránh việc tạo nhiều tài khoản, mặc dù nó không bị cấm. Tuy nhiên, tính năng „faucet” chỉ được cung cấp trong khoảng thời gian cụ thể từ một địa chỉ IP để bảo vệ nền tảng khỏi việc sử dụng tiềm ẩn.

2.2. Bảo mật và lỗ hổng bảo mật

Việc sử dụng lỗ hổng bảo mật, lỗi, sự cố, v.v., là bị cấm. Bất kỳ lỗ hổng nào được phát hiện cần được báo cáo ngay lập tức qua địa chỉ email được cung cấp trong điểm 7.

2.3. Tự động hóa

Việc sử dụng kịch bản và các công cụ khác để tự động hóa nhiệm vụ trên nền tảng là bị cấm.

2.4. Thay đổi địa chỉ IP

Việc sử dụng proxy, VPN, TOR và các công cụ tương tự để bypass các lệnh cấm của nền tảng bằng cách thay đổi địa chỉ IP là bị cấm.

2.5. Đánh cắp và gian lận

Mọi cố gắng đánh cắp, gian lận trong quá trình thực hiện ưu đãi trên nền tảng và vi phạm bảo mật đều bị cấm nghiêm ngặt.

2.6. Vi phạm pháp luật khác

Bất kỳ hoạt động nào được coi là vi phạm pháp luật hiện hành đều bị cấm.

3. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

3.1. Nội dung bên ngoài

Các biểu trưng của các công ty khác, sản phẩm hoặc tiền điện tử trên nền tảng chỉ để thông tin và thuộc quyền sở hữu của chủ sở hữu hợp pháp của họ.

3.2. Bản dịch

Các bản dịch có sẵn trên nền tảng được tạo ra bởi người dùng theo giấy phép CC0, có nghĩa là từ chối bản quyền và ủng hộ cộng đồng.

3.3. Nội dung khác

Tất cả nội dung khác có sẵn trên nền tảng đều thuộc quyền sở hữu của nền tảng.

4. Sẵn sàng và rút tiền

4.1. Sẵn sàng dịch vụ

Nền tảng không đảm bảo việc truy cập liên tục đến dịch vụ của nó.

4.2. Rút tiền tiền điện tử

Rút tiền tiền điện tử thường là tức thì. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo tính sẵn sàng để rút tiền trong trường hợp nền tảng không có đủ tiền để rút vào một thời điểm cụ thể.

5. Trách nhiệm và từ chối trách nhiệm

5.1. Liên kết bên ngoài

Nền tảng không chịu trách nhiệm về nội dung được tìm thấy trên các trang web bên ngoài có thể truy cập thông qua các liên kết trên nền tảng.

5.2. Quảng cáo

Nền tảng không chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo được cung cấp bởi các nhà quảng cáo bên ngoài.

5.3. Nghĩa vụ thuế của người dùng

Người dùng chịu trách nhiệm báo cáo thuế đúng cách theo quy định thuế của quốc gia của họ khi kiếm thu nhập trên nền tảng dưới dạng tiền điện tử. Nền tảng không chịu trách nhiệm về báo cáo thuế của người dùng và không có nghĩa vụ cung cấp hỗ trợ trong vấn đề này.

5.4. Không đảm bảo

Nền tảng không đảm bảo sự chính xác, độ chính xác, đầy đủ hoặc thời gian của các tài liệu có sẵn trên nền tảng.

5.5. Đóng cửa nền tảng

Nền tảng có quyền đóng dịch vụ của mình vì bất kỳ lý do nào mà không cần giải trình và không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu hoặc tiền của người dùng.

5.6. Báo cáo vi phạm cho cơ quan chức năng

Nền tảng có quyền báo cáo người dùng cho các cơ quan chức năng thích hợp trong trường hợp có cố gắng đe dọa bảo mật của nền tảng, cố gắng đánh cắp, gian lận hoặc các hành động khác được coi là vi phạm pháp luật hiện hành. Những hành động này sẽ được tiến hành theo pháp luật Ba Lan.

5.7. Thay đổi điều khoản dịch vụ

Nền tảng có quyền giới thiệu các thay đổi vào điều khoản dịch vụ mà không cần thông báo trước cho người dùng.

6. Giải quyết tranh chấp và thẩm quyền

6.1. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp và sự không rõ ràng phát sinh từ các điều khoản dịch vụ này hoặc việc sử dụng nền tảng sẽ được giải quyết thông qua các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành.

6.2. Thẩm quyền tòa án

Thẩm quyền duy nhất cho bất kỳ tranh chấp liên quan đến việc sử dụng nền tảng nằm ở tòa án có thẩm quyền trên lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan. Các đòi hỏi hoặc tranh chấp vượt quá thẩm quyền lãnh thổ của Ba Lan sẽ không được giải quyết dựa trên các điều khoản dịch vụ này.

6.3. Hạn chế

Các điều khoản dịch vụ này phải tuân theo pháp luật Ba Lan. Các hạn chế và quy tắc được chỉ định trong các điều khoản dịch vụ này ràng buộc theo pháp luật Ba Lan. Các quy định pháp luật khác có thể áp dụng ở các lãnh thổ khác sẽ không áp dụng cho nền tảng.

7. Liên hệ

Trong trường hợp cần liên hệ, vui lòng gửi tin nhắn đến địa chỉ email: support@get-xno.com.

8. Kết luận

Người dùng không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu ra trong các điều khoản dịch vụ trên không có quyền sử dụng nền tảng hoặc truy cập nó.

Các điều khoản dịch vụ có hiệu lực từ ngày 4 tháng 11 năm 2023.